Grupa III,,Żabki"(5-6latki)

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 

Maj

 

Tydzień I   ,,Od pomysłu aż po dach”

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • poznawanie etapów powstawania domów, poznawanie wyglądu i nazw domów zwierząt, dostrzeganie emocjonalnej wartości otoczenia przyrodniczego, rozwijanie sprawności fizycznej
 • poznawanie zawodów osób, które biorą udział w budowie domu, wprowadzenie wielkiej i małej litery h, doskonalenie współpracy w grupie, kształtowanie umiejętności uważnego słuchania i budowania wypowiedzi
 • poznanie znaków większości, mniejszości i równości, porównywanie liczebności, budzenie szacunku do świata przyrody, rozwijanie umiejętności współpracy w grupie
 • poznawanie informacji na temat budowy domu, rozwijanie wyobraźni dźwiękowej, doskonalenie sprawności motoryki małej, rozwijanie sprawności fizycznej, uwrażliwianie na muzykę klasyczną
 • doskonalenie sprawności motoryki małej, utrwalanie wiedzy o domach ludzi i zwierząt, rozwijanie integracji sensorycznej, doskonalenie umiejętności współdziałania w grupie

Tydzień II ,,Jak powstaje…?”

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • nabywanie wiedzy na temat zależności między pracą a wynagrodzeniem, kształtowanie umiejętności rozpoznawania monet, ćwiczenie przeliczania, doskonalenie umiejętności współdziałania w grupie
 • poznawanie etapów powstawania ubrań, rozwijanie świadomości ekologicznej, kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie, doskonalenie umiejętności uważnego słuchania i budowania wypowiedzi
 • rozpoznawanie i podawanie nazw przetworów mlecznych, wdrażanie prawidłowych nawyków żywieniowych, rozwijanie ciekawości badawczej
 • rozbudzanie zainteresowań muzycznych, kształtowanie poczucia rytmu, utrwalenie znajomości gamy, budzenie przynależności do grupy
 • rozwijanie umiejętności wielozmysłowego poznawania otaczającego świata, wzbogacanie wiadomości na temat produktów potrzebnych do pieczenia ciasta, rozwój sprawności manualnej

 

Tydzień III    ,,Święto Rodziny”

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • rozpoznawanie i nazywanie emocji, wyrażanie rozumienia świata za pomocą impresji plastycznej, doskonalenie umiejętności wypowiadania się na temat tekstu literackiego
 • poszerzanie słownika czynnego i biernego, doskonalenie umiejętności słuchania i wypowiadania się na określony temat, doskonalenie umiejętności prawidłowego nazywania członków rodziny, rozwijanie miłości, szacunku i życzliwości wobec najbliższych
 • utrwalanie nazewnictwa związanego z relacjami w rodzinie, rozwijanie umiejętności matematycznych, kształtowanie świadomości, jak ważna jest rodzina, rozwijanie umiejętności wyrażania uczuć za pomocą ekspresji plastycznej
 • rozwijanie umiejętności wypowiadania się, rozwijanie umiejętności wokalnych, doskonalenie percepcji słuchowej i wzrokowej, utrwalenie umiejętności opisywania postaci i sytuacji ruchem i gestem, doskonalenie umiejętności wyrażania uczuć, rozwijanie sprawności fizycznej
 • rozwijanie wrażliwości sensorycznej, czerpanie przyjemności z obdarowywania bliskich sobie osób, utrwalanie wiedzy o relacjach rodzinnych

Tydzień IV ,,Mamy prawa, mamy obowiązki”

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • kształtowanie świadomości istnienia praw i obowiązków dzieci, rozwijanie umiejętności współdziałania w grupie, rozwijanie umiejętności plastycznych, kształtowanie umiejętności przestrzegania ustalonych zasad, rozwijanie sprawności fizycznej
 • wzbogacanie wiadomości na temat zwierząt, identyfikowanie poznanych liter, wymienianie sposobów opieki nad zwierzętami, odczuwanie przynależności do grupy, doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem
 • rozbudzanie zainteresowania zabawami badawczymi, nauka wyciągania wniosków z zabaw badawczych, kształtowanie umiejętności współpracy w grupie
 • kształtowanie ekspresji twórczej, rozwijanie umiejętności poruszanie się w rytm muzyki, nauka słuchania i odtwarzania rytmów, rozwijanie sprawności motoryki małej, nawiązywanie relacji rówieśniczych w zabawie
 • pobudzanie wrażliwości sensorycznej, utrwalenie wiedzy na temat praw i obowiązków dzieci, kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie