GrupaI,,Biedroneczki"(3,4-latki)

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Styczeń

Integralne ośrodki tematyczne:

Mijają dni, miesiące, lata.

Zima i zwierzęta.

Babcia i dziadek.

Projekt teatr.

Nabywanie nowych umiejętności i wiadomości

dzielenie się z innymi własnymi radościami i smutkami oraz przejawianie empatii,

kultywowanie tradycji, zwyczajów rodzinnych związanych ze świętami przejmowanych od pokoleń,

współdecydowanie przy wyborze ubrania, zabawki, zabawy,

poznawanie własnych możliwości w toku wykonywania różnych czynności i w konfrontacji z rówieśnikami (określanie: sam potrafię),

uczestniczenie we wspólnych zabawach organizowanych przez nauczyciela, współdziałanie w grupie, odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanego utworu,

dostrzeganie rytmiczności występującej w przyrodzie,

nazywanie ptaków odwiedzających karmnik,

pomaganie zwierzętom, np. dokarmianie ptaków zimą,

uczestniczenie w przedstawieniach teatralnych organizowanych w przedszkolu,

rozwijanie umiejętności przeliczania,

rozwijanie motoryki małej,

rozwijanie kompetencji językowych