GrupaI,,Biedroneczki"(3,4-latki)

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 

Listopad

Integralne ośrodki tematyczne:

1.Rodzina – największy skarb.

2.Mój dom.

3.Moje prawa i obowiązki.

4.Moje zdrowie i bezpieczeństwo.

Nabywanie nowych wiadomości i umiejętności:

-               podawanie imion: mamy, taty, brata, siostry,

-               wzajemne okazywanie sobie uczuć

-               przestrzeganie istniejących (wprowadzonych w rodzinie, w grupie przedszkolnej) zasad społecznych,

-               układanie przedmiotów według poleceń nauczyciela,

-               wskazywanie u siebie części ciała wymienionych przez nauczyciela,

-               obserwowanie, poznawanie najbliższego środowiska,

-               rozpoznawanie i nazywanie wybranych zwierząt hodowanych w domu,

-               posługiwanie się, w celowo stworzonych sytuacjach, liczebnikami w aspektach kardynalnym i porządkowym,

-               dzielenie się z innymi własnymi radościami i smutkami oraz przejawianie empatii,

-               porównywanie przedmiotów; klasyfikowanie ich ze względu na jakość (np. barwa, wielkość) i przynależność (np. klocki do klocków, kredki do kredek),

-               przezwyciężanie niechęci do jedzenia nieznanych potraw,