Grupa I ,,Biedroneczki" (3-latki)

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Maj

Tematyka tygodnia:

1. Majowe święta.

2. Od pomysłu aż po dach.

3. Święto Rodziny.

4. Jak powstaje…?

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:

  • poznanie polskich symboli narodowych, rozwijanie motoryki małej, utożsamianie się ze swoją ojczyzną;
  • rozpoznawanie symboli narodowych, poznanie „Mazurka Dąbrowskiego”, kształtowanie postawy patriotycznej, rozwijanie umiejętności motorycznych;
  • zapoznanie z pojęciem współpraca, uzmysławianie wartości domu, rozwijanie zdolności artykulacyjnych, doskonalenie umiejętności współpracy;
  • zapoznanie z pracą murarza, rozwijanie umiejętności językowych i motoryki małej, wdrażanie do zgodnej współpracy;
  • poznanie domów niektórych zwierząt, rozwijanie umiejętności kontynuowania rytmów i przeliczania, kształtowanie szacunku dla zwierząt;
  • utrwalenie wiadomości na temat rodziny i jej członków, kształtowanie sprawności ruchowej i umiejętności sensorycznych, rozwijanie umiejętności obdarowywania bliskich własnoręcznie przygotowanymi prezentami i czerpania z tego radości;
  • zapoznanie z procesem powstawania nabiału, kształtowanie umiejętności dodawania i odejmowania, wzbudzanie poszanowania dla zwierząt;
  • utrwalenie znajomości nazw instrumentów, doskonalenie umiejętności śpiewania, uwrażliwianie na muzykę instrumentalną, rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, doskonalenie umiejętności motorycznych.