Absolwent naszego przedszkola!

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
15 października 2015

MODEL WYCHOWANKA

PRZEDSZKOLA NR 3 IM. JANA BRZECHWY

W KROŚNIE ODRZAŃSKIM

Zakładamy, że w wyniku oddziaływań

opiekuńczych, wychowawczych i dydaktycznego

nasz absolwent:

Dba o własne zdrowie, higienę i bezpieczeństwo.

 Potrafi aktywnie spędzać czas.

 Zna swoje mocne strony.

 Zna tradycje i zwyczaje kultywowane w Polsce.

 Dba o środowisko przyrodnicze.

 Zna i stosuje zasady kulturalnego zachowania się.

 Zna zagrożenia współczesnego świata.

 Potrafi dokonać analizy i zastosować mechanizmy rozwiązywania sytuacji konfliktowych.

 Jest gotowy do podjęcia nauki w szkole podstawowej.