Zajęcia specjalistyczne

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
29 września 2015

Terapia pedagogiczna

 

Aleksandra Zdanowicz

 

Małgorzata Pośpiech

 

Celem zajęć z terapii pedagogicznej w przedszkolu jest podniesienie gotowości do nauki w szkole, a tym samym między innymi, przygotowanie do nauki czytania i pisania.

 

Zarówno pisanie, jak i czytanie to procesy złożone, wymagające wielu ćwiczeń z zakresu analizy i syntezy słuchowej, wzrokowej, wzrokowo – ruchowej oraz grafomotoryki. Dlatego ważnym zadaniem jest podjęcie pracy stymulacyjno – kompensacyjnej w tym zakresie według indywidualnych potrzeb dzieci.

 

Zajęcia organizowane w przedszkolu mają szczególną wartość dla dzieci, u których stwierdza się opóźnienie rozwoju niektórych funkcji odpowiedzialnych za naukę procesu czytania i pisania. W czasie zajęć istnieje możliwość wyrównania opóźnienia, co może zapobiec wystąpieniu w przyszłości dysleksji lub osłabić jej objawy.

 

 

ĆWICZENIA OGÓLNOROZWOJOWE WSPOMAGAJĄCE PRAWIDŁOWY ROZWÓJ MOWY

 

I PRZYGOTOWUJĄCE DO PODJĘCIA NAUKI SZKOLNEJ

 

( ćwiczenia do stosowania w przedszkolu i w domu )

 

 • Motoryka duża

 

- chodzenie po linii narysowanej kredą na podłodze lub po rozłożonym sznurku, skakance;

 

- skakanie na jednej nodze (naprzemienne prawej, lewej, prawej, lewej);

 

- łapanie, rzucanie i kopanie piłki;

 

- wrzucanie piłeczki do kosza lub wiaderka;

 

- naśladowanie ruchów rąk, nóg i głowy (malowanie, pisanie, mieszanie)

 

Sprawność manualna

 

- posługiwanie się narzędziami ( nożyczki, widelec, nóż, ołówek);

 

- nawlekanie koralików, przewlekanie sznurówki;

 

- rysowanie według wzoru np. na piasku (z użyciem np. papierowej tacy);

 

- łączenie kropek wyznaczających figury geometryczne;

 

- zamalowywanie wyznaczonych konturem płaszczyzn;

 

- rysowanie równoległe z prowadzącym zajęcia;

 

- kopiowanie wzorów;

 

- dorysowywanie połówek;

 

- dorysowywanie brakujących elementów;

 

- wykonywanie z plasteliny kulki, wałeczka, kwadratu, trójkąta. 

 

 • Sprawność narządów artykulacyjnych

 

- sprawność języka (podnoszenie czubka języka do wałka dziąsłowego; przesuwanie języka do przodu i do tyłu w płaszczyźnie poziomej; wykonywanie szybkich ruchów językiem od jednego do drugiego kącika ust; wyciąganie czubka języka na brodę i nad górną wargę, w kierunku nosa);

 

- sprawność warg (umiejętność wykonania naprzemiennych ruchów: usta ,,w ryjek” – usta ,,w uśmiech”; utrzymanie na wargach ułożonych ,,w ryjek” kółeczka, zrobionego np. z cienkiego drucika);

 

- ruchliwość szczęki dolnej (wysuwanie i chowanie żuchwy; naprzemienne, coraz szybsze nagryzanie dolnej i górnej wargi). 

 

 • Koordynacja wzrokowo – ruchowa

 

- przerysowywanie figur geometrycznych;

 

- labirynty;

 

- rysowanie wzorów litero podobnych;
 

 

 • Analiza i synteza wzrokowa

 

- wyszukiwanie wśród obrazków tematycznych jednego różniącego się szczegółem;

 

- identyfikowanie w zestawie obrazków tematycznych jednego pokazywanego;

 

- odnajdywanie na dużej, sytuacyjnej ilustracji przedmiotu pokazanego na pojedynczym obrazku;

 

- dopasowywanie brakujących części na obrazkach tematycznych;

 

- składanie obrazków z części;

 

- układanie wzorów tematycznych z figur geometrycznych;

 

 • Spostrzeganie słuchowe

 

- identyfikacja i rozróżnianie dźwięków (np. cięcie kartki papieru, mieszanie wody łyżeczką);

 

- odgadywanie głosów zwierząt;

 

- zgadywanie dźwięków przedmiotów (np. odkurzacz, suszarka, lejąca się woda, telefon);

 

- różnicowanie zdań wypowiadanych głosem dziecka, kobiety, mężczyzny;

 

- różnicowanie zdania wypowiadanego głosem ,,smutnym”, ,,wesołym”, ,,zdziwionym”;

 

- różnicowanie opozycji fonologicznych (np. ,,które zdanie jest poprawne: Janek je synkę, czy Janek je szynkę?”).

 

 • Operacje myślowe

 

- umiejętność szeregowania (układanie klocków, kółek od największego do najmniejszego i odwrotnie);

 

- umiejętność przeprowadzenia klasyfikacji na materiale tematycznym (tworzenie zbiorów np. ubrania, buty, meble, zwierzęta, owoce, warzywa, jedzenie, zabawki itp. – dziecko dzieli obrazki na grupy);

 

- umiejętność przeprowadzenia klasyfikacji na materiale atematycznym (np. podział klocków lub figur geometrycznych wg koloru, wielkości, kształtu);

 

- umiejętność myślenia przyczynowo-skutkowego (układanie historyjki w odpowiedniej kolejności ,,co stało się najpierw, a co potem”);

 

- sekwencje (układamy np. 3 obrazki, dziecko układa w takiej samej kolejności pod spodem, dalej).

 

 • Pamięć

 

- pamięć symultaniczna (zapamiętywanie obrazków kolejno pokazywanych dziecku, jednego, dwóch i więcej);

 

- pamięć sekwencyjna (zapamiętywanie obrazków pokazywanych równocześnie, dwóch, trzech…).

 

 

 

PAMIĘTAMY O UKŁADANIU OBRAZKÓW „OD LEWEJ STRONY DO PRAWEJ”!!!

 

 

Terapia logopedyczna

 

mgr Marlena Gugała

 

 

 

mgr Magdalena Frydryszek

 

Zajęcia logopedyczne – mają na celu usprawnienie narządów artykulacyjnych i poprawianie mowy dziecka.

 

Pamiętaj, że wada wymowy jest uciążliwa przede wszystkim dla Twojego dziecka i nie jest jego winą, więc pomóż mu i zadbaj o to, aby prawidłowo mówiło i pięknie się wypowiadało.

 

Na przełomie września i października w przedszkolu przeprowadzane jest przesiewowe badanie mowy wśród wszystkich dzieci uczęszczających do placówki. Na podstawie przesiewowego badania mowy wyłonione są dzieci, które objęte są indywidualną opieką logopedyczną. Czas trwania zajęć logopedycznych wynosi 20 min. i jest on uzależniony od możliwości i potrzeb dziecka. Na zajęciach prowadzone są ćwiczenia, które mają na celu:

 

 • usprawnianie motoryki aparatu artykulacyjnego (m.in. języka, warg, żuchwy),
 • kształtowanie prawidłowego toru oddechowego, wydłużanie fazy wydechowej,
 • kształtowanie prawidłowych czynności fizjologicznych w obrębie aparatu mowy (tj. połykanie, żucie, odgryzanie),
 • rozwijanie słuchu fonematycznego,
 • wzbogacanie słownictwa, rozwijanie mowy opowieściowej,
 • rozwijanie umiejętności budowania dłuższych wypowiedzi,
 • rozwijanie umiejętności rozumienia wypowiedzi słownych,
 • uzyskanie prawidłowej artykulacji poszczególnych głosek.
 • Język angielski – to poznawanie języka poprzez zabawy ruchowe, śpiewanie piosenek, słuchanie historyjek, zabawy w kole. Dzieci powtarzają słowa, wyrażenia i zdania angielskie, i reagują na polecenia nauczyciela i dzięki temu mają okazję oswoić się z językiem.