Grupa II,,Zajączki"(4,5-latki)

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

W MIESIĄCU PAŹDZIERNIKU REALIZUJEMY TEMATYKI

1.Dary jesieni.

2.Dbamy o zdrowie.

3.Jesienią w parku i w lesie.

4.Zabawy na jesienne wieczory.

                                                                                                          

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNE

 • Rozpoznawanie i nazywanie wybranych warzyw i owoców; rozróżnianie ich za pomocą wzroku, dotyku, smaku, zapachu.
 • Kształtowanie umiejętności przygotowywania zdrowych posiłków z warzyw.
 • Rozróżnianie, nazywanie i klasyfikowanie owoców rosnących w Polsce.
 • Doskonalenie umiejętności rozpoznawania i nazywania drzew i krzewów owocowych.
 • Doskonalenie umiejętności rozpoznawania i nazywania grzybów jadalnych i trujących.
 • Porównywanie liczebności zbiorów.
 • Kształtowanie umiejętności wyróżniania głoski a w nagłosie, wygłosie i śródgłosie.
 • Doskonalenie umiejętności rozpoznawania i nazywania części garderoby.
 • Zapoznanie z różnymi specjalizacjami lekarskimi.
 • Poszerzanie wiedzy dzieci na temat osób i instytucji, do których mogą zwrócić się o pomoc w sytuacji zagrożenia oraz zapoznanie z numerem alarmowym 112.
 • Dostrzeganie i nazywanie zmian zachodzących jesienią w przyrodzie.
 • Poznanie drzew, owoców i liści najpopularniejszych polskich drzew.
 • Rozbudzanie ciekawości dzieci dzięki prostym doświadczeniom.
 • Doskonalenie słuchu i poczucia rytmu na zajęciach muzycznych.
 • Rozwijanie ekspresji twórczej w pracach plastycznych.
 • Zapoznanie dzieci z podziałem drzew na liściaste i iglaste oraz przedstawicielami różnych gatunków drzew.
 • Poszerzanie wiadomości dzieci na temat cyklu rozwoju roślin.
 • Doskonalenie sprawności ruchowej.
 • Zapoznanie z różnymi technikami malarskimi oraz rodzajami malarstwa.
 • Rozbudzanie zainteresowań muzyką, zapoznanie z twórczością i postacią Fryderyka Chopina.
 • Doskonalenie umiejętności matematycznych – rytmy.

 

 

PIOSENKA 

                                                                              ,, Tańcowała wiewióreczka"

Ref.: Wiewióreczka mała, po lesie biegała,

hopsa sasa, hopsa sasa, po lesie biegała. (bis)

Spotkała jeżyka,

tańczyli walczyka,

tańczyli walczyka, raz, dwa, trzy, raz. (bis)

Ref.: Wiewióreczka mała....

Spotkała owieczkę,

tańczyli poleczkę,

raz i dwa i raz i dwa i tańczyli poleczkę. (bis)

Ref.: Wiewióreczka mała....

Spotkała ślimaka,

tańczą kujawiaka,

raz i dwa, raz i dwa, trzy, tańczą kujawiaka. (bis)

Ref.: Wiewióreczka mała....

Spotkała szaraka,

tańczą krakowiaka,

dookoła polany, tańczą krakowiaka. (bis)

Ref.: Wiewióreczka mała....

Wiersz:

W sadzie"- S. Todorski
 
Do mojego sadu
rankiem przyleciała
jeszcze trochę senna
sroczka czarno - biała.
Zobaczyła jabłko
wśród gęstwy gałęzi.
- Pewnie jest mu nudno
wisieć na uwięzi...
Zabiorę je z sobą,
może przyda mi się,
po co ma samotnie
na tym drzewie wisieć.