Grupa I ,,Biedroneczki" (3-latki)

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 

Grupa I „Biedronki w listopadzie realizuje tematyki kompleksowe:

 • Listopadowe wspomnienia.
 • Jesienna pogoda.
 • Zwierzęta domowe.
 • Zimno, coraz zimniej.

W listopadzie nabywamy wiadomości i umiejętności:

 • Tworzenie ramki na zdjęcie rodzinne; podawanie nazw członków rodziny;
 • Kształtowanie umiejętności wypowiadania się na temat zawodów wykonywanych przez mamę i tatę;
 • Zachęcanie dzieci do rozmów z rodzicami na temat ich ulubionych zabaw i zabawek z dzieciństwa;
 • Pogłębianie pozytywnych więzi rodzinnych;
 • Kształtowanie postawy szacunku wobec osób starszych;
  • Budowanie poczucia sprawstwa;
  • Posługiwanie się określeniami: niższy, wyższy;
  • Kształtowanie umiejętności dokonywania analizy i syntezy słuchowej imion;
  • Kształtowanie nawyku prawidłowego oddechu;
  • Zapoznanie z pojęciami: galeria, wystawa – rozumienie wieloznaczności słów;
  • Tworzenie galerii rodzinnej; wdrażanie do zgodnego współdziałania;
  • Współdziałanie z rówieśnikami w zabawie;
  • Obdarzanie uwagą dzieci i nauczyciela podczas zabawy;
  • Dostrzeganie i podawanie nazw zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla późnej jesieni;
  • Próby tworzenia deszczowej muzyki – gra na instrumentach
  • Rozwijanie umiejętności językowych, zachęcanie do zabaw słowotwórczych;
  • Dostrzeganie kształtów i kolorów chmur; rozwijanie wyobraźni
  • Dostrzeganie oraz kontynuowanie regularności i rytmów;
  • Grupowanie elementów według wielkości
  • Utrwalanie nawyku oddychania prawidłowym torem oddechowym przy tworzeniu pracy plastycznej;
  • Ćwiczenia mięśni narządów mowy
  • Wzmacnianie mięśni kręgosłupa;
  • Opowiadanie historyjki obrazkowej zgodnie z chronologią zdarzeń, używanie określeń: na początku, potem, na końcu;
  • Utrwalanie nazw ubrań
  • Różnicowanie wielkości: duży, większy, największy oraz mały, mniejszy, najmniejszy;
  • Liczenie w dostępnym zakresie;
  • Kształtowanie myślenia przyczynowo-skutkowego;
  • Próby opisywania wyglądu zwierzęcia;
  • Rozwój mowy; zachęcanie do wypowiedzi zdaniowych
  • Kształtowanie potrzeby opiekowania się zwierzętami;
  • Rozumienie słowa opiekun;
  • Doskonalenie umiejętności analizy i syntezy sylabowej;
  • Identyfikowanie i określanie własnych emocji; radzenie sobie ze smutkiem i stresem; rozwijanie empatii
  • Interpretowanie muzyki poprzez ruch; doskonalenie umiejętności śpiewu;
  • Rozwijanie umiejętności rysowania;
  • Grupowanie przedmiotów ze względu na ich wielkość; przeliczanie w zakresie 1–3;
  • Wzmacnianie mięśni grzbietu;
  • Zapoznanie z pracą weterynarza;
  • Doskonalenie rozpoznawania głosów zwierząt domowych;
  • Usprawnianie narządów mowy poprzez zabawy naśladowcze oparte na zgłoskach
  • Rozwijanie postawy szacunku i właściwych zachowań społecznych;
  • Utrwalanie nazw zwierząt;
  • Wzbogacanie wiedzy przyrodniczej (zimowe mieszkania zwierząt)
  • Doskonalenie umiejętności liczenia i porównywania liczebności zbiorów;
  • Poszerzenie wiedzy przyrodniczej (zwierzęta zasypiające na zimę);
  • Rozwijanie sprawności manualnej
  • Powiązanie opisu słownego z treścią obrazka;
  • Ćwiczenia mięśni narządów mowy na wyrazach dźwiękonaśladowczych
  • Poznawanie różnych materiałów; posługiwanie się określeniami: miękki, szorstki;
  • Rozpoznawanie i podawanie nazw zwierząt futerkowych
  • Rozwijanie ogólnej sprawności fizycznej, ruchowej i motorycznej;
  • Wykonanie pracy plastycznej z wykorzystaniem materiału przyrodniczego;