Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Witamy na naszej stronie

 

 

Drodzy Rodzice!!

Serdecznie zapraszamy wszystkich do wspólnego świętowania

Ogólnopolskiego Dnia Przedszkolaka 27 września (piątek).

Festyn  rozpoczyna się od godz.14.00

 Święto najmłodszych ma przyczynić się

do popularyzacji wychowania przedszkolnego

i wzrostu jego znaczenia w świadomości społecznej.

 

 

 

 

 

25.września (środa) o godz.9.30 wyjeżdżamy

do Osiecznicy na ścieżkę edukacyjną.

Powrót planujemy około godz. 12.00.

Prosimy wypełnić  zgodę na wyjazd dziecka.

 

 

 

 UwagaRodzice!


Do 27.września trwają zapisy na zajęcia dodatkowe:

zajęcia taneczne  oraz Falubaziaki.

Listy  znajdują się u pań nauczycielek w salach.

 

 

 

 

 

 

 

 

Razem z Misiem przedszkole realizuje kierunek polityki MEN: wychowanie do wartości poprzez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych. Wiodące kompetencje kluczowe: porozumiewanie się w języku ojczystym.

Rozwijanie czytelnictwa: czytanie w domu i przedszkolu, prezentacja dzieciom utworów polskich pisarzy i poetów.

 Opis:

Dzieci wraz z nauczycielem wybierają grupową maskotkę – Misia, który w roku szkolnym 2019/2020 odbędzie czytelniczą podróż po domach przedszkolaków.

Misiowi zostanie nadane imię, a projekt zainauguruje czytanie w przedszkolu/grupie przedszkolnej, do którego zaprosić można osoby związane z przedszkolem (władze miasta, przedstawicieli różnych zawodów, etc.).

 

a)Czytamy w przedszkolu:

  • Projekt zainauguruje czytanie w przedszkolu/grupie przedszkolnej, do którego zaprosić można osoby związane z przedszkolem (władze miasta, przedstawicieli różnych zawodów, etc.).
  • Wszystkie osoby zapraszane do przedszkola wpiszą się do pamiątkowej kroniki przedszkolaków.
  • W odpowiedzi na kierunki polityki MEN na rok szkolny 2019/2020 rekomendujemy czytanie w przedszkolu tekstów polskich poetów i pisarzy. Przewiduje się stworzenie z uczestnikami projektu: „Listy książek, wierszy i bajek polskich twórców rekomendowanych do czytania dzieciom”.

Przewiduje się w okresie 1 październik 2019 – 31 marzec 2020 włączenie do projektu przedstawicieli Grupy MAC S.A., właściciela marki MAC Edukacja, na zasadach określonych w osobnym załączniku do niniejszego Regulaminu. Uczestnicy projektu zostaną poinformowani o takiej możliwości w osobnej wiadomości e-mailowej.

b) Czytamy w domu:

  • Miś zostanie wyposażony w dzienniczek, w którym rodzice wpiszą tytuł utworu, który został przeczytany, a dzieci wykonają pamiątkowy rysunek lub odrysują swoją rączkę (praca w domu). W roku szkolnym 2019/2020 czytamy polskie bajki, baśnie, wiersze. Nauczyciel może przygotować własne propozycje literatury do czytania dzieciom .