PRZEDSZKOLE NR 3 im. Jana Brzechwy

KOMUNIKATY MINISTERSTWA EDUKACJI NARODOWEJ

Aktualne komunikaty i zalecenia:

https://www.gov.pl/web/edukacja/ksztalcenie-na-odleglosc-do-24-maja

 

 

https://www.gov.pl/web/edukacja/180-milionow-zlotych-na-sprzet-komputerowy-i-internet

https://www.gov.pl/web/edukacja/ksztalcenie-na-odleglosc--nowe-regulacje-prawne

 

http://ko-gorzow.edu.pl/praktyczne-porady-jak-organizowac-ksztalcenie-na-odleglosc/